czuć blusa


czuć blusa
Rozumieć; pojmować
Eng. To understand; to comprehend

Słownik Polskiego slangu. . 2012.